Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen

Privacy en disclaimer

Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden :

Deze website www.croqqer.be (hierna de “Website ” genoemd) is eigendom van Croqqer B.V., met maatschappelijke zetel te Amsterdam en ingeschreven onder nummer 61150096 bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

DEEL I Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Croqqer is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van Croqqer is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met dit Privacy Satement.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je je bij Croqqer inschrijft (als Klusplaatser of als Croqqer) worden persoonsgegevens verzameld die we nodig hebben voor onze dienstverlening en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan je verzoek om inschrijving. Van Croqqers worden verder de persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om je aan een potentiële Klusplaatser te koppelen. Croqqer kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende gegevens verlangen. De persoonsgegevens worden ook verwerkt om te kunnen innen bij de Klusplaatser en uit te betalen aan de Croqqer. De persoonsgegevens van zowel Klusplaatsers als Croqqers kunnen door Croqqer worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over de dienstverlening van Croqqer of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of je e-mailadres wilt blokkeren hiervoor, stuur dan een bericht naar: info@croqqer.com.
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001. Overeenkomstig deze wet, kan u deze gegevens opvragen en, indien nodig laten verbeteren. Indien u geen beroep meer wenst te doen op de diensten van Croqqer en uw gegevens wenst te schrappen, stuur dan een e-mail naar info@croqqer.com.

Cookies
Croqqer gebruikt cookies. Wij bieden bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen.
Je geeft zelf aan of je cookies accepteert of weigert of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en -maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw en onze gegevens. Dit door de gegevens onder te brengen in een sterk beveiligd datacenter en gebruik te maken van encryptietechnologie (versleutelen van informatie).

Croqqer en andere sites
Op de site treft je een aantal links aan naar andere websites. Croqqer kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die derde partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement van de site die je bezoekt.

Deel II Disclaimer

Wij streven de uiterste zorg na ten aanzien van de inhoud van deze site maar kunnen niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden m.b.t. de inhoud. Croqqer aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Croqqer is bovendien op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het gebruik van de Diensten of activiteiten die op basis van deze website worden ondernomen, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van de website gebruik te maken.

Meer informatie over het gebruik van de website vindt u onder Gebruiksvoorwaarden.

Deel III Gemeenschappelijke bepalingen

Wijzigingen
Croqqer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy Statement en de Disclaimer. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor het privacybeleid van Croqqer en de Disclaimer. U vindt de link naar het Privacy Statement en Disclaimer, evenals naar de Gebruiksvoorwaarden onderaan op elke pagina van de website.

Informatie
Mocht je naar aanleiding van onze website contact met ons op willen nemen mail dan naar info@croqqer.com.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
De inhoud, de publicaties en de Diensten aangeboden op de website, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
In geval van geschil m.b.t. (de interpretatie van) dit Privacy Statement en/of de Disclaimer of de website, is de Rechtbank van Amsterdam exclusief bevoegd.

HIERBIJ BEVESTIG IK DAT IK HET VOORGAANDE PRIVACY BELEID HEB GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GA DAT MIJN GEBRUIK VAN DE DIENST EEN ERKENNING IS VAN MIJN OVEREENKOMST WAARDOOR IK GEBONDEN BEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Laatste wijziging: 16-12-2014

Croqqer home

Klussen klusjesman huishoudhulp Brussel Klussen Antwerpen Klussen Gent Klussen Brugge Klussen Hasselt Klussen Namen Klussen Oostende Klussen Mechelen Klussen Florenville Klussen Bouillon Klussen Luik Klussen Spa Klussen Malmedy Klussen Rumst Klusjesman Antwerpen Computerhulp Antwerpen Schoonmaker Antwerpen Klusser Bijverdienen Bijverdienste Gratis Mens Mensen Liefde Delen deeleconomie tuinman Gent klusser Gent Start People USG klusjesman klusjesvrouw